सूचना तथा समाचार

प्रा. वि. तहको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

नोट:
लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको अन्तरबार्ता (मौखिक) परिक्षा मिति २०७५/०९/१८ गते बुधबारको दिन बिहान १०:०० बजे देखि यसै गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा संचालन हुनेछ ।

दस्तावेज: 

Pages