FAQs Complain Problems

कोशी गाउँपालिकाका सबै वडामा व्यत्ति‌‍गत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट सुरु भएकाे छ |

मिति : २०७६ साल पाै‌ष २१ गते साेमवारका दिनदेखि काेशी गाउँपालिका वडा नं.५ मा व्यत्ति‌‍गत घटना दर्ता (जन्म,मृत्यु,बसाई सराई,सम्बन्ध बिच्छेद,बिवाह)VERSS-MIS अनलाइन प्रणालीमा सुरु भएकाे छ ।

अरु वडा कार्यालयहरुमा भने पौष १ गते देखिनै व्यत्ति‌‍गत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीमा सुरु भएकाे थियो |
कोशी गाउँपालिकाका सबै वडामा अब व्यत्ति‌‍गत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको छ  |

 

पहिलेको सूचना हेर्न यहाँ click गर्नुहोस |

 

आर्थिक वर्ष: