सूचना तथा समाचार

सूचना

ठेक्का समेझाैता गर्न आउन हुन ।

स्थानीय कर सम्बन्धी

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

काेशी गाउँपालिकाको आ‍‍‍.व २०७६/०७७ को चाैथो नीति तथा बजेट कार्यक्रम

काेशी गाउँपालिकाको आ‍‍‍.व २०७६/०७७ को चाैथो नीति तथा बजेट कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री एयुव अंसारी ज्यूले नीति कार्यक्रम घाेषणा गर्दै

Pages