सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्को म्याद थप गरिएको

७५/७६ 06/23/2019 - 12:07 PDF icon pdf.PDF

प्रस्तावना आह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 03/07/2019 - 15:18 PDF icon Blast suchna.pdf

दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 02/03/2019 - 00:00 PDF icon pdf0004.PDF

बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना ।

७५/७६ 12/25/2018 - 13:16 PDF icon Scan1.PDF

दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 11/21/2018 - 13:11 PDF icon File0001.PDF

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७५/७६ 07/23/2018 - 14:18 PDF icon File.PDF

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना | दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/२६ |

७४/७५ 07/11/2018 - 13:33 PDF icon File0002.PDF

शिलबन्दी दरभाउ पत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/१८

७४/७५ 07/04/2018 - 10:51

Edited ! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/१८ |

७४/७५ 07/02/2018 - 16:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सूचना |

७४/७५ 06/25/2018 - 19:54

Pages