सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 11/21/2018 - 13:11 PDF icon File0001.PDF

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७५/७६ 07/23/2018 - 14:18 PDF icon File.PDF

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना | दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/२६ |

७४/७५ 07/11/2018 - 13:33 PDF icon File0002.PDF

शिलबन्दी दरभाउ पत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/१८

७४/७५ 07/04/2018 - 10:51

Edited ! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/१८ |

७४/७५ 07/02/2018 - 16:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सूचना |

७४/७५ 06/25/2018 - 19:54

यस गाउँपालिकाको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना |

७४/७५ 06/07/2018 - 12:18 PDF icon Suchana Baluwa Thekka 2075-76.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७४/७५ 03/06/2018 - 12:22