FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०८०। ८०/८१ 03/17/2024 - 12:10 PDF icon IMG_20240317_0008.pdf
अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने सेवा, सुविधा र सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ‍. ८०/८१ 08/29/2023 - 12:44 PDF icon IMG_20230829_0002.pdf
आर्थिक ऐन २०८० । ८०/८१ 08/16/2023 - 16:03 PDF icon Rajpatra 2080.pdf
कोशी गाउँपालिकाको स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको तहवृद्धी/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 08/08/2023 - 13:46 PDF icon स्तरवृद्धि ।.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानून २०७५ ७९-८० 07/26/2022 - 13:32 PDF icon IMG_20220726_0001.pdf
बिनियोजन ऐन २०७६-७७ । ७६/७७ 08/30/2019 - 12:38 PDF icon विनियोजन एन.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/७७ ७६/७७ 07/30/2019 - 20:20 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 11:04 PDF icon स्थानीय राजपत्र केाशी.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 11:03 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:59 PDF icon सहकारी ऐन.pdf

Pages