FAQs Complain Problems

गरिबी निवाकरण लागि लघु उधम बिकाश कार्यक्रम (MEDPA) अन्तर्गत सिप बिकाश तालिम संचालनका लागि संस्था सुचिकृत गराउने समन्धी सार्वजनिक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित |||

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: