FAQs Complain Problems

कोशी २ सदानन्द मण्डल को घर देखि राजदेवी एकेडेमी हुदै सदानन्द शाह र अर्जुन शाह र श्याम लाल उराउ बेच्चु उराउ घर हुदै वडा न।३ को राजकुमार शाह घर हुदै कोशी टप्पु मिलन चोक चुलाई टोल हुदै झाहली टोल गल्फरिया शिव चोव्क जोड्ने बाटो निर्माण |